Samverkan och projektverksamhet

Green Charge

Värnamo kommun deltar i ett projekt som drivs av Miljöfordon Syd och Blekinge tekniska högskola. Projektet innebär en satsning på elfordon och laddinfrastruktur i Småland, Blekinge och norra Skåne.

Green Charge fas ett är avslutad och Värnamo deltar aktivt i fas två. 

Klimatrådet

Värnamo kommun deltar i det regionala klimatarbetet och finns representerad i länsstyrelsens Klimatråd av kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg och tekniska förvaltningens Johan Virdung, där fokus ligger på energiomställning och klimatanpassning.

 

Avslutade Projekt

Klimatpiloterna

Under 2013 utmanade ett antal klimatpiloter sig själva till en klimat­smartare livsstil. Alla var välkomna att delta på tematräffar och föreläsningar.

Projektet var ett samarbete mellan Värnamo kommun och Klimatnätet i Värnamo.

Framlyftande av naturområden

Under 2012 inventerades kommunägd mark i syfte att identifiera och lyfta skyddsvärda naturområden. Inventeringen resulterade i åtgärder som till största del utfördes under 2013.

Inventeringen och åtgärderna genomfördes som LONA-projekt och gäller fyra områden i närheten av Bor, Bredaryd respektive Värnamo som nu tillgängliggjorts för allmänheten. 

Projektrapporten Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minnePDF

Två broschyrer har tagits fram som presenterar områdena i text och bild: Broschyr Lundsbo/KarlsbyggetPDF och Broschyr Videskogen.PDF

Granskad 2017-08-16
av Martina Palm

Skriv ut