Tyck till om nya översiktsplanen

Förslaget till ny översiktsplan, - Mitt Värnamo 2035, för Värnamo kommun är under perioden 15 januari till 6 april utställd för samråd.
Till höger (eller längst ner på sidan om ni använder mobiltelefon) hittar ni länkar till samtliga handlingar i pdf-format. I februari månad kommer handlingarna även kompletteras med en karttjänst vars länk ni då hittar på samma plats.

Hur tycker jag till?

Under den tid som förslaget till ny översiktsplan ställs ut kan du som kommuninvånare tycka till om förslaget. Detta gör du genom att läsa förslagets tre delar och sedan skriftligt lämna dina synpunkter till
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Värnamo kommun. Det är viktigt att synpunkterna inkommer till kommunen inom annonserad tid, samt att dessa är tydligt formulerade och gärna innehåller hänvisningar till kapitel och sidor i dokumenten.

Synpunkter via post:
Värnamo kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
331 83 Värnamo

Synpunkter via e-post:samhallsbyggnad@varnamo.se

Senast 6 april 2018 ska synpunkterna vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samrådshandlingarna är nu färdiga för kommunens nya översiktsplan.

Samrådshandlingarna består av tre dokument, Planförslaget, Planeringsunderlaget och Konsekvensbeskrivningen.

Granskad 2018-01-18
av Kristoffer Karlsson