Banner Överiktsplan

På gång med nya översiktsplanen

Den nya översiktsplanen ska vara vägledande för kommunens utveckling och utbyggnad när det handlar om mark, vatten och bebyggelse. Här kan du läsa nyheter om förslaget till ny översiktsplan och om arbetet med att ta fram den.

 • 01 mars 2018

  Karttjänst för ny översiktsplan

  Nu finns den karttjänst som hör till samrådsmaterialet för förslaget till ny översiktsplan tillgänglig här på kommunens hemsida.
  Under perioden 15 januari till 6 april 2018 är förslaget till ny översiktsplan för Värnamo kommun ute på samråd. Nu finns en karttjänst som redovisar planförslag och planeringsunderlag i form av kartor tillgänglig på www.varnamo.se/nyoversiktsplanlänk till annan webbplats. Ta chansen att se hur översiktsplanen berör just din plats i kommunen.Det finns fram till 6 april möjligheter att lämna in synpunkter till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Maila dina synpunkter till samhallsbyggnad@varnamo.se 
 • 16 januari 2018

  Nu är översiktsplanen utställd för samråd.

  Planförslaget består av 3 olika handlingar. Här hittar du samtliga
  Förslaget till ny översiktsplan är under perioden 15 januari - 6 april utställd för samråd. Läs handlingarna, fundera och lämna in dina synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 6 april. Nedan hittar du samtliga handlingar, klicka för att öppna i nytt fönster.   PlanförslagPDF  PlaneringsunderlagPDFKonsekvensbeskrivningPDFMer information hittar du på www.varnamo.se/nyoversiktsplan 
 • 01 november 2017

  Tack!

  Tack för alla intressanta samtal och engagerade diskussioner under våra informationsmöten angående förslaget till ny översiktsplan.
  Under oktober månad har representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen besökt Värnamo, Rydaholm, Bredaryd, Bor och Forsheda för att prata om förslaget till ny översiktsplan för Värnamo kommun. Med minnet av goda samtal, spännande och kreativa frågor och fina möten med mötesdeltagarna återgår vi nu till att sammanställa de sista delarna av planförslaget.Under själva processen med att ta fram en ny översiktsplan finns det två formella tillfällen att ta del av planförslaget och få möjlighet att lämna synpunkter. Det första tillfället är under samrådet och det andra vid tillfället då planen ställs ut. Samrådet följs av en revidering av planförslaget efter vilken planförslaget ställs ut med ytterligare en möjlighet att ge sin mening och påverka planförslaget. Det färdiga planförslaget antas sedan av kommunfullmäktige innan den nya Översiktsplanen vinner laga kraft.Titta in här på hemsidan lite då och då för att följa processen och vara med och tycka till under kommande samråd och utställning.Läs mer om förlaget till ny översiktsplan på www.varnamo.se/nyoversiktsplan

Granskad 2018-01-17
av Kristoffer Karlsson