Banner Överiktsplan

På gång med nya översiktsplanen

Den nya översiktsplanen ska vara vägledande för kommunens utveckling och utbyggnad när det handlar om mark, vatten och bebyggelse. Här kan du läsa nyheter om förslaget till ny översiktsplan och om arbetet med att ta fram den.

 • 04 april 2018

  Påminnelse gällande ny översiktsplan

  På fredag (6 april) är det sista dag för att inkomma med synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.
  Under perioden 15 januari till 6 april har förslaget till ny översiktsplan varit utställd på samråd. Handlingar har funnits tillängliga på kommunens bibliotek, i stadshusets foajé samt på kommunens hemsida.  
  När samrådet är över kommer vi behandla alla inkomna synpunkter och revidera materialet innan samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att ställa ut förslaget till ny översiktsplan.
  Först efter utställning och ytterligare revidering kommer antagandehandlingar tas fram och beslutas om i Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och sist Kommunfullmäktige.Nu på fredag (6 april) är sista chansen att inkomma med synpunkter på förslaget. Maila era synpunkter till samhallsbyggnad@varnamo.seSamtliga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.varnamo.se/nyoversiktsplanlänk till annan webbplats 
 • 01 mars 2018

  Karttjänst för ny översiktsplan

  Nu finns den karttjänst som hör till samrådsmaterialet för förslaget till ny översiktsplan tillgänglig här på kommunens hemsida.
  Under perioden 15 januari till 6 april 2018 är förslaget till ny översiktsplan för Värnamo kommun ute på samråd. Nu finns en karttjänst som redovisar planförslag och planeringsunderlag i form av kartor tillgänglig på www.varnamo.se/nyoversiktsplanlänk till annan webbplats. Ta chansen att se hur översiktsplanen berör just din plats i kommunen.Det finns fram till 6 april möjligheter att lämna in synpunkter till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Maila dina synpunkter till samhallsbyggnad@varnamo.se 
 • 16 januari 2018

  Nu är översiktsplanen utställd för samråd.

  Planförslaget består av 3 olika handlingar. Här hittar du samtliga
  Förslaget till ny översiktsplan är under perioden 15 januari - 6 april utställd för samråd. Läs handlingarna, fundera och lämna in dina synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 6 april. Nedan hittar du samtliga handlingar, klicka för att öppna i nytt fönster.   PlanförslagPDF  PlaneringsunderlagPDFKonsekvensbeskrivningPDFMer information hittar du på www.varnamo.se/nyoversiktsplan 

Granskad 2018-01-17
av Kristoffer Karlsson