Banner Överiktsplan

På gång med nya översiktsplanen

Den nya översiktsplanen ska vara vägledande för kommunens utveckling och utbyggnad när det handlar om mark, vatten och bebyggelse. Här kan du läsa nyheter om förslaget till ny översiktsplan och om arbetet med att ta fram den.

  • 01 november 2017

    Tack!

    Tack för alla intressanta samtal och engagerade diskussioner under våra informationsmöten angående förslaget till ny översiktsplan.
    Under oktober månad har representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen besökt Värnamo, Rydaholm, Bredaryd, Bor och Forsheda för att prata om förslaget till ny översiktsplan för Värnamo kommun. Med minnet av goda samtal, spännande och kreativa frågor och fina möten med mötesdeltagarna återgår vi nu till att sammanställa de sista delarna av planförslaget.Under själva processen med att ta fram en ny översiktsplan finns det två formella tillfällen att ta del av planförslaget och få möjlighet att lämna synpunkter. Det första tillfället är under samrådet och det andra vid tillfället då planen ställs ut. Samrådet följs av en revidering av planförslaget efter vilken planförslaget ställs ut med ytterligare en möjlighet att ge sin mening och påverka planförslaget. Det färdiga planförslaget antas sedan av kommunfullmäktige innan den nya Översiktsplanen vinner laga kraft.Titta in här på hemsidan lite då och då för att följa processen och vara med och tycka till under kommande samråd och utställning.Läs mer om förlaget till ny översiktsplan på www.varnamo.se/nyoversiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan

I mars 2017 började arbetet med den nya översiktsplanen. Under hösten 2017 går arbetet in i en ny fas och det blir flera informations­tillfällen om det planförslag som har tagits fram. Planförslaget är ännu ett förslag och möjlighet finns fortfarande möjlighet att vara med och påverka det.

Under informationstillfällena vill vi väcka diskussion och eftertanke kring samhällsbyggnadsfrågor. Hur ska vi möta den befolkningsökning som kommunen står inför, - ska vi bygga tätare? på höjden? i parken? på landsbygden? på jordbruksmarken? vid vattnet?

Kortfattad verison av förslaget till ny översiktsplan. Klicka för pdf.

Kortfattad verison av förslaget till ny översiktsplan. Klicka för pdf.

Vi tror och hoppas att du vill komma och ta del av de tankar som översikts­planen föreslår att kommunen ska utvecklas efter. Ambitionen är att dessa informations­tillfällen kommer att ge en ökad insikt och kunskap om samhälls­planering och om planförslaget.

Vi gör detta med förhoppning om att ge en ökad möjlighet och vilja att lämna synpunkter under planens samråds- och utställningsperiod. Synpunkter som ska påverka planförslaget till det bättre och därmed en bättre utveckling av kommunen.

Granskad 2017-11-08
av Kristoffer Karlsson