Dekorationsbild_vandalorum

Mätning

Geodataavdelningen utför olika typer av uppdrag inom fältmätning. Ska du till exempel bygga nytt eller bygga om kan du kontakta oss.

Du kan beställa husutstakning om du ska bygga nytt eller bygga om. Du kan också beställa lägeskontroll, andra mätningstjänster, massberäkning, ytberäkning och specialmätning efter önskemål samt avvägning för sättningskontroll av byggnader eller byggnadsdetaljer.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson