Förslag för Sadelmakaren 1 med flera

Förslag till detaljplan för Sadelmakaren 1 med flera (Fredsgatan) i Värnamo stad.

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Sadelmakaren 1. Trafiksituationen och angöring till området ses även över i arbete med planförslaget, för en säker trafiklösning för såväl planområdet som angränsande kvarter.  

Planens process

Planförslaget är ute för samråd till den 14 maj 2018. Under samrådstiden kan synpunkter lämnas in skriftligt. För mer information se samrådshandlingar nedan. 

Här finns samrådsversionen av plankartan att ladda ned.PDF

Här finns övriga samrådshandlingar att ladda ned.PDF

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2018/2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-04-12
av Frida Fält