Förslag för del av Sjötungan 1 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sjötungan 1 med flera (vid Ånabäcksplan) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för att befintligt industriområde kan expandera och att tillkommande fastighet kan dra nytta av reklamläget vid väg 151 (Ljussevekaleden) och väg 846 (gamla Riksettan).

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och är ute för granskning från 27 september 2017 till 23 oktober 2017. Synpunkter kan lämnas skriftligt till kommunen under granskningstiden. Se granskningshandlingarna som finns under rubriken Mer information. 

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande hos samhällsbyggnadsnämnden.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-09-27
av Frida Fälth

Skriv ut