Förslag för del av Nöbbele 7:18 och 7:19 

Förslag till detaljplan för del av Nöbbele 7:18 och 7:19 i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett naturnära läge, men även ett visst inslag av service i form av förskola om behov skulle uppstå.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Denna plan är pausad i väntan på resultat av planprogrammet för Nöbbele.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson