Förslag för del av Mossle 16:20

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Mossle 16:20  med flera (vid sjukhusområdet) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för etablering av ett nytt bostadsområde med olika bostadstyper och upplåtelseformer samt en förskola i stadsdelen Mossle, söder om sjukhuset.

Planens process

Planen är ute på samråd mellan den 22 juni 2018 - 27 augusti 2018. Under tiden planen är ute på samråd kan man lämna in synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas in skriftligt senast den 27 augusti. Samrådshandlingar kan du ladda ned via länkarna nedan. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Mossle 16-20.pdf 2 MB 2018-06-14 16.50
Samrådshandlingar_Mossle 16-20.pdf 4 MB 2018-06-14 16.50

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-06-14
av Frida Fält