Pågående detaljplaner och planprogram

Här kan du läsa om förslag till detaljplaner och planprogram i Värnamo kommun som är under arbete. Här finns även information om hur långt ett planuppdrag har kommit i planprocessen liksom om man kan lämna in synpunkter. 

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på de planförslag som just nu är ute på samråd eller granskning. I listan nedan är planer och program uppräknade som är ute på samråd eller granskning.

Interaktiv webbkarta

I kartan nedan kan man gå in och se de planprograms- och detaljplaneuppdrag som är under arbete.

Karta över pågående detaljplaner

Större karta (öppnas i ny flik)


Granskad 2018-02-09
av Frida Fälth