Pågående detaljplaner och planprogram

Här kan du läsa om förslag till detaljplaner och planprogram i Värnamo kommun som är under arbete. Här finns även information om hur långt ett planuppdrag har kommit i planprocessen liksom om man kan lämna in synpunkter. För information om pågående planeringsuppdrag som inte finns listat nedan, se sidorna Planeringsprojekt och Ny översiktsplan.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på de planförslag som just nu är ute på samråd eller granskning. I listan nedan är planer och program uppräknade som är ute på samråd eller granskning.

Interaktiv webbkarta

I kartan nedan kan man gå in och se de planprograms- och detaljplaneuppdrag som är under arbete.

Karta över pågående detaljplaner

Större karta (öppnas i ny flik)


Granskad 2018-04-17
av Frida Fält