Gällande detaljplaner

Vill du få tag på gällande detaljplan eller områdesbestämelse, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.

Har du frågor kring gällande detaljplan eller vill boka tid för att träffas, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.

Årets laga kraft vunna detaljplaner

Listan här under redovisar de detaljplaner som vunnit laga kraft under åren 2017 och 2018.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
F_368 Elden 3.pdf 495 kB 2017-03-14 14.06
F_368 Planhandl.pdf 589 kB 2017-03-03 15.27
F_369 Läkaren 2.pdf 695 kB 2017-04-27 11.02
F_369 Planhandl.pdf 527 kB 2017-04-27 11.02
F_370 Refugen 1.pdf 716 kB 2017-05-29 15.14
F_370 Planhandl.pdf 8 MB 2017-05-29 15.14
F_371 Nöbbele 7-6.pdf 1 MB 2017-10-31 10.05
F_371 planhandl.pdf 1 MB 2017-10-31 10.05
F_372 Draken 1 m fl.pdf 1 MB 2017-10-31 10.05
F_372 planhandl.pdf 2 MB 2017-10-31 10.05
F_373 Distributören 1 m fl.pdf 1 MB 2017-12-15 07.55
F_373 planhandl.pdf 1 MB 2017-12-15 07.55
F_374 Dalen 1 m fl.pdf 2 MB 2018-01-04 15.33
F_374 planhandl.pdf 3 MB 2018-01-04 15.33
F_376 Alandsryd 1_6 m fl.pdf 1 MB 2018-01-16 11.41
F_376 planhandl.pdf 2 MB 2018-01-16 11.41

Granskad 2018-05-03
av Frida Fält