Aktuell kalkspridning

EskilstorpasjönI Värnamo kommun finns sexton åtgärdsområden med sjöar och våtmarker som under lång tid kalkats mot försurning för att bevara och återskapa det naturliga växt- och djurlivet.

Kalkningen sker med båt respektive helikopter. Under 2015 spreds totalt omkring 350 ton kalk i nio av dessa åtgärdsområden, varav 137 ton med båt och 210 ton med helikopter.

Kalkningsuppehåll

Kalkningsuppehållet för Södra Fyllen, Grässjön, Köpsjön, Ystebosjön, Annebergssjön, Eskilstorpasjön, Vissösjön, Lången, Kassasjön, Prostsjön, Kalvsjön och Ällsjön gäller under hela planperioden 2016-2018 med beredskap för att återuppta kalkning om behov finns.

Kalkning med grovkalk

Ystebosjön, Kassasjön, Prostsjön och Kalvsjön kalkades med grovkalk 2010. Den långvariga kalkeffekten håller på att undersökas. Motiven för att övergå till grovkalk är dels att undvika problem med dammning på omgivande fastigheter och anläggningar, dels undvika vindavdriftsförluster som uppstår i samband med mjölkalkning med helikopter. Grovkalken ger också en jämnare kalkningseffekt över tid.

Kalkspridning 2016

 


Båt

Helikopter

Kalkuppehåll

Totalt

Källundasjöns område
56 ton

Rannäsasjön

33 ton
Bestorpasjön

10 ton
Barnasjön

3 ton
Våtmark


10 tonNorra Fyllens område
14 ton

Årevedssjön

14 ton
Södra Fyllenx


Grässjönx


Köpsjönx


Ystebosjönx


Annebergssjöns område

Annebergssjönx


Eskilstorpasjönx


Vissösjönx


Svanarydssjöns område
27 ton

Försjön


27 tonSkärsjöns område
41 ton

Skärsjön

26 ton
Havrafällesjön

15 ton
Kassasjöns område

Kassasjönx


Prostsjöns område

Prostsjönx


Kravlemålasjöns område
4 ton

Kravlemålasjön


4 tonKalvsjöns område

Kalvsjönx


Ällsjöbäckens område

Ällsjönx


Kvarnsjöns område
32 ton

Stora Hösjö


6 tonStora Stensjön


14 tonKvarnsjöns tillflöden


12 tonByggesjöns område
20 ton

Finnsjön


2 tonByggesjöns tillflöden


18 tonRammsjöbäcken
87 ton

L Hösjö


2 tonVåtmarker


85 tonHelgasjöns område

Helgasjön

14 ton

112 ton

183 ton


295 ton

Granskad 2016-12-08
av Birgitta Andersson