Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Det pågår en naturvårdssatsning för att stimulera människors engagemang för natur och friluftsliv och betona naturens betydelse för folkhälsan.

Alla föreningar, stiftelser, privatpersoner och kommuner kan söka pengar. Satsningen är en del av Sveriges miljömålsarbete.

Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2017 och ansökan görs via kommunen. Hör gärna av dig om du vill starta ett projekt.

Pågående projekt

Avslutade projekt

 

Granskad 2017-08-18
av Maria Berglund