Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontroll är att konsumenterna ska få säkra livsmedel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har till uppdrag att kontrollera restauranger, livsmedelsbutiker, skolor, bagerier och andra som yrkesmässigt hanterar livsmedel.

Olika typer av offentlig kontroll

  • Oanmäld eller anmälda kontrollbesök.
  • Besök på grund av klagomål eller misstänka matförgiftningar.
  • Provtagning och analys av livsmedel.

Det är lika viktigt var och hur livsmedlen produceras som att de som tillagar och hanterar maten har god kunskap om mat och hygien. Den offentliga livsmedelskontrollen bekostas av verksamheterna genom årlig avgift.

Granskad 2018-04-05
av Helena Bengtsson