Livsmedelsinformation

Från och med 13 december 2014 gäller nya regler för märkning och presentation.  Under en övergångsperiod kommer det finnas förpackade livsmedel som inte uppfyller de nya reglerna. En av de stora förändringarna gäller tydligare krav på textstorlek samt framhävning av allergener.

De nya reglerna regleras främst av EU-förordning 1169/2011 samt livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg