Fukt och mögel

Fukt

Fukt är en av de största orsakerna till att mögel, bakterier och kvalster i byggnader.

Det är vanligt att människor som vistas i fuktiga hus får problem som till exempel irritation av huden och slemhinnor i luftvägarna och ögonen, eller en känsla av andnöd och hosta. Men sambanden mellan hälsoeffekter och exponering för mikroorganismer är ännu inte klarlagda. Det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Barn kan vara speciellt känsliga. Minska risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer genom att se till att ventilationen fungerar; håll ventilerna öppna och rengör dem ofta.

Mögel

Mögel är svårt att mäta. Har du en yta som är angripen av mögel kan prover tas för att se vilken typ av mögel det är. Äger du din bostad kan du vända dig till en fuktkonsult som kan hjälpa dig med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur man bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg