Olyckor

Vid en olycka med kemikalier som riskerar påverka miljön ska räddningstjänsten kontaktas. Det är även viktigt att omedelbart kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera om olyckan.

Anmälningsplikt

Företag och verksamheter bör ha dokumenterade rutiner för hur man ska agera vid olyckor där kemikalier kan komma att läcka ut. Underlåtenhet kan medföra miljösanktionsavgift och åtalsanmälan.

Vad gör kommunen vid en olycka?

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som avgör om det behövs sanering av exempelvis förorenade jordmassor eller vattendrag. Det kan även bli fråga om provtagningar och information till allmänheten. Vi bedömer även när saneringen är klar och får avbrytas.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson