Industri

Vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter kontrolleras bland annat kemikalie­hanteringen inom verksamheten. Den nya kemikalielagstiftningen kallas Reach-förordningen och är gemensam för hela EU.

Tillsyn och lagstiftning

Syftet med tillsyn av miljöfarliga verksamheter är att kontrollera att man hanterar och märker kemikalier så att de inte utgör onödiga risker. Dessutom granskas hur man arbetar för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Reach-förordningen är den nya kemikalielagsiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis.

Byt ut farliga kemikalier

Det är viktigt att farliga kemikalier fortlöpande byts mot mindre farliga. Som hjälp vid detta arbete kan följande listor eller databaser användas:

  • begränsningsdatabasen
  • prioriteringsguiden

För den som yrkesmässigt hanterar kemikalier finns ytterligare underlag.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson