Värmepump

Värme kan utvinnas ur berg, jord, vatten eller luft. Värmepumpsanläggningar innehåller köldmedier och köldbärarvätskor som vid läckage kan vara skadligt för miljön. Innan en värmepump installeras måste du ha fått tillstånd eller gjort en anmälan  till samhällsbyggnadsnämnden.

Observera att det krävs tillstånd inom vattenskyddsområde.

Du som bor nära granne till någon som ska installera värmepump har rätt att lämna in grannyttran vid installation av t ex bergvärmelänk till annan webbplats eller sjövärmelänk till annan webbplats.

Värmepumpar som kräver tillstånd

Inom kommunalt vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för värmepumpanläggning. Det gäller inte för luftvärmepump. Då gäller att du måste ha ett skriftligt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden innan arbetet med anläggningen får påbörjas. För bergvärme inom vattenskyddsområde ges inget tillstånd.

För ytjordvärme inom yttre vattenskyddsområde finns det möjlighet att få tillstånd. Inom inre skyddsområde ges enligt kommunens riktlinjer inte tillstånd till berg- eller ytjordvärme.

Luftvärmepumpar

För installation av luftvärmepumpar behövs inget tillstånd eller anmälan. Däremot finns det bestämmelser om buller och köldmedia som du måste känna till.

Miljösanktionsavgift

Vid vissa brott är tillsynsmyndigheten skyldig att utdöma en särskild miljösanktionsavgift. Det är en administrativ avgift som ska betalas av verksamhetsutövaren om denna inte följer vissa föreskrifter, till exempel påbörja en verksamhet utan att söka tillstånd eller göra anmälan. Förordningen om miljösanktionsavgifter beskriver de gärningar för vilka miljösanktionsavgift ska betalas och vilka belopp som ska debiteras.

För värmepumpar gäller:

  1. att utan tillstånd inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd - 3000 kr
  2. att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig - 1 000 kronor

 

Granskad 2017-05-30
av Ingela Zander