Djur som inte är sällskapsdjur

Om du vill ha häst, ko, gris, får, get, orm eller fjäderfä; till exempel höns, ankor eller gäss inom område med detaljplan måste du ha tillstånd till detta. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djuren inte ska orsaka problem för närboende.

Du skickar in din ansökan om att hålla hönslänk till annan webbplats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

För ansökan om tillstånd av innehavande av övriga icke sällskapsdjur kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskad 2017-04-20
av Rebecca Johansson