Stadsbyggnadsvision

Illustration stadsbyggnadsvision

Värnamo kommun arbetar med att ta fram en ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad. Stadsbyggnadsvisionen ger en målbild, en helhetsbild, angående hur Värnamo kan planeras, utvecklas och byggas fram till 2035 och på längre sikt.


Stadsbyggnadsvisionen för Värnamo stad beräknas vara färdig hösten 2018. Värnamo kommuns roll i arbetet med stadsbyggnadsvisionen för Värnamo stad är att arbeta för en utveckling där politiker, tjänstepersoner, näringsliv, föreningar och invånare drar åt samma håll. Värnamo stad 2035, hur ser det ut? Vilka kvaliteter är viktiga att värna eller utveckla? Brister att åtgärda? Hur skapar vi nya inslag som berikar staden? Hur ser vår tids utmaningar ut?

Bildkollage från olika dialogtillfällen för att fånga in tankar och idéer till arbetet med ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad.

Bildkollage från olika dialogtillfällen för att fånga in tankar och idéer till arbetet med ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad.

Workshop 16 april

Föreningsrepresentant, fastighetsägare eller du som arbetar med eller brinner för stadsutveckling  - vi vill veta vad du ser för utvecklingsmöjligheter i Värnamo stad!

När: måndagen 16 april
Var: Tingshuset, Värnamo
Tid: 18.00- 20.00

För fikats skull vill vi att du anmäler dig senast 12 april till: utveckling@varnamo.se.
Anmäl eventuell allergi.

Kvällens program innehåller både information om stadsbyggnadsvisionen för Värnamo stad och en workshop där vi vill veta vad du tycker. Politiker och tjänstepersoner från Värnamo kommun kommer att finnas på plats under kvällen.

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen,
40 000 invånare 2035

Stadsbyggnadsvisionen utgår från kommunens vision: Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. För att nå visionen behövs en befolkningsökning på omkring 6 000 personer de närmaste 20 åren. Merparten av befolkningstillväxten, upp emot tre fjärdedelar, bedöms tillkomma i Värnamo stad. Värnamo kommuns vision blir verklighet när vi bygger bostäder, erbjuder fritidsaktiviteter och ett brett utbud av handel och service, samt attraktiva mötesplatser utanför hemmet, skolan eller arbetet där människor träffas och inspireras.

Vill du veta mer om stadsbyggnadsvisionen för Värnamos stad, se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Granskad 2018-03-20
av Frida Fält