Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet

Projektet är initierat av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och är ett av 37 projekt som fått bidrag av Delegation för Hållbara städer 2012. Syftet med projektet är att möjliggöra ett förverkligande av hållbara stadsdelar i Värnamo kommun utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Först ut blir Prostsjöområdet. Projektet fortgår även efter avslutat arbete mot Delegationen. Planeringsprojektet är tänkt att pågå till hösten 2017.

Här kan du läsa om de aktiviteter som skett i projektet från starten 2012 till idag. 

Ändring av inriktningsbeslut        

27 juni 2017
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inriktningsbeslutet (Msn § 154, den 19 maj 2015) ändras genom att ändra tidigare ställningstagande 9 till: att trafiken ska ledas in i Prostsjöområdet delvis via Ljussevekaleden enligt alternativ 1 i trafikutredningen samt via korsningen Prostsjövägen/Lagastigen. Sektionen av Prostsjövägen i höjd med sjön byggs om till gata med standardiserad gång- och cykelväg på ena sidan.

Granskad 2018-04-20
av Frida Fält