Kartunderlag

Planerar du att bygga? Hos kommunen beställer du det kartunderlag du behöver för att ansöka om bygglov eller när du ska göra en anmälan. Kartunderlaget visar rådande förutsättningar för din fastighet och innehåller byggnader, gränser med mera.

På kartunderlaget ritar du in och måttsätter det du ska söka bygglov för. När du kompletterat kartan med de uppgifter som krävs lämnar du in denna tillsammans med övriga handlingar.

Fyra olika kartunderlag

Det finns i huvudsak fyra olika kartunderlag som används vid bygglov, vilken karta som krävs beror på vad bygglovet gäller och var i kommunen du bygger. Nybyggnadskartan är den mest innehållsrika kartan.

Nybyggnadskarta

Används vid nybyggnad av huvudbyggnad samt större tillbyggnader inom detaljplanerat område.

Enkel nybyggnadskarta

Används bl.a. vid större nybyggnationer utanför detaljplanerat område och i känsliga områden som exempelvis vid sjöar.

Projekteringskarta

Används vid nybyggnad av garage, mindre tillbyggnader av enbostadshus, inglasade altaner, plank och murar inom detaljplanerat område.

Utdrag ur primärkartan

Används vid enkla ärenden för att exempelvis visualisera var en fasadskylt placeras eller tillfällig uppställning av byggskyltar eller liknande.

Beställning av kartunderlag

Du beställer kartan genom att kontakta Geodataavdelningens servicetelefon. Du kan också läsa mer om våra karttjänster under sidan Kartor, mätningstjänster och GIS.

Att beställa karta

Kartprodukten levereras alltid i pappersformat och vid begäran även i digitalt format (dwg-fil). Underlaget används för att rita in, markera och måttsätta byggnaderna enligt våra önskemål. Inga ändringar får göras i kartunderlaget och kartan ska inlämnas i sin helhet.

Tänk på att det finns risk för skalfel när du skriver ut kartan själv. Kontrollera alltid att ritningen är i skala innan den lämnas in. 

Det går även att beställa en separat dwg-fil som hjälpmedel i projekteringen, då levereras bara kartbilden i detta format. Den ska inte användas som situationsplan i en bygglovsansökan. 

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson