Kaminer och eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad, kassett i befintlig öppen spis eller rökkanal ska du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Startbesked och besiktning

Innan installationen påbörjas måste du invänta ett startbesked. När installationen är utförd ska en besiktning ske av eldstaden och rökkanalen. Detta utförs av skorstensfejarmästaren.

Slutbesked

Innan anläggningen får användas måste du ha ett slutbesked. Slutbesked meddelas när godkänt intyg från skortstensfejarmästaren inlämnats tillsammans med verifierad kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Elda rätt

Vid eldning inom tätortsbebyggelse är det inte ovanligt att grannar störs av rök och lukt. Detta kan bero på att husen ligger tätt, att skorsten är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på felaktigt sätt.

Genom att elda rätt minskar utsläppen av luftföroreningar och sot, samtidigt som det går åt mindre ved. Prata därför med återförsäljaren.

Du är också välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har några frågor.

Granskad 2018-04-17
av Atena Ahmadi