Handläggningstid

Du kan förvänta dig besked på bygg, mark eller rivningslov inom tio veckor från det att ansökan är komplett, vid normal beläggning är dock genomsnittstiden fyra till fem veckor. För anmälningsärenden kan du förvänta dig besked inom två till fyra veckor.

I mer komplicerade ärenden får handläggningstiden förlängas med tio veckor.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson