Anmälan byggåtgärd

För byggåtgärder som inte kräver bygglov krävs i vissa fall istället en bygganmälanlänk till annan webbplats. Detta gäller dels installationer och ändringar i en byggnad men också då nya komplementbyggnader uppförs till ett en- och tvåbostadshus. Tänk på att du också ska skicka in anmälan om kontrollansvariglänk till annan webbplats.

Följande åtgärder kräver en anmälan:

  • Installation av braskamin/eldstad/öppen spis/braskasett
  • Ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg.
  • En betydande förändring i en byggnad/lägenhets planlösning som exempelvis påverkar tillgängligheten, vatten eller ventilation.
  • Installation eller betydande ändring av hiss, rökkanal, vatten och avlopp eller ventilation.
  • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.
  • Uppförande av en komplementbyggnad på 25 m2 byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (gäller en- och tvåbostadshus).
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m2 bruttoarea, max. en tillbyggnad (gäller en- och tvåbostadshus).
  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Uppföra totalt två takkupor (i de flesta fall).

Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Granskad 2017-04-24
av Rebecca Johansson