Riktvärden för radon

Radon i bostäder

Följande riktvärde/gränsvärde finns för radon i bostäder:

  • 200 Bq/m3 - Socialstyrelsens riktvärde för högsta radonhalt i befintliga bostäder (alla bostäder byggda före 1981)
  • 200 Bq/m3 - Boverkets gränsvärde för högsta radonhalt i nya byggnader (alla bostäder med bygglov efter 1 januari 1981).

Radon mäts och redovisas i radongashalt sedan den 1 januari 1994. Radonmätningar gjorda före 1994 redovisades i radondotterhalt. För att göra äldre mätningar jämförbara med dagens sätt att mäta radon måste du dubblera mätvärdet i radondotterhalt och får då motsvarande mätvärde i radongashalt.

Exempel: 250 Bq/m3 radondotterhalt motsvarar 500 Bq/m3 radongashalt.

Radon i dricksvatten

Livsmedelsverket anger följande gränsvärden för radon i dricksvatten:

  • 100 Bq/l - tjänligt med anmärkning
  • 1 000 Bq/l - otjänligt.

Läs mer om mätningar av radon i dricksvatten på sidan eget dricksvatten.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson