Radon från byggmaterial

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium och ger därför också ifrån sig radon. Betong, tegel och lättbetong ger normalt så låg radonavgång att det saknar betydelse. 

Blåbetong kan ge höga radonhalter

Den alunskifferbaserade lättbetongen, eller blåbetong, som användes under åren 1929-1975 innehåller mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter uppåt 1 000 Bq/m3, när luftväxlingen är dålig.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson