Tomgångskörning

I Värnamo kommun får du inte låta bilen gå på tomgång mer än max en minut. Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor, dessutom är tomgångskörning miljöbelastande. Undvik tomgång speciellt när bilen är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Avvikelser från förbudet

Förbudet gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö
  • för fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Regeln om tomgångskörning hittar du i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Värnamo kommun.PDF

Om ett brott mot regeln konstateras kan händelsen komma att polisanmälas och utredas.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson