Regler för eldning

Checklista för att elda utomhus:

  • Om du ska elda trädgårdsavfall över en kubik så skall miljö- och stadsbyggnadskontoret kontaktas. Detta gäller även vid eldning av trädgårdsavfall i tätorter.
  • Elda bara små mängder åt gången för att vara säker.
  • Lämna aldrig elden utan uppsikt, en eld kan snabbt tappas utom kontroll om ingen stoppar den i tid.
  • Du måste alltid ha möjlighet att snabbt kunna larma 112 om något skulle gå snett, en mobiltelefon är bra att ha.
  • Du ska ha tillräckligt med släckutrustning tillgänglig om du skulle behöva släcka elden, det kan vara handbrandsläckare, vattenslang, ruskor, spadar och så vidare efter behov.
  • Tänk på vindriktningen och var glöden hamnar, planera elden så att inte byggnader, lättantändligt gräs eller annat brännbart ligger i närheten.
  • Elda bara grenar, kvistar och löv. Byggavfall, brädor, däck, vätskor, plast, möbler och annat lämnas till kommunens miljöstation.
  • Efter eldningen så ska du blöta ner marken ordentligt, rör runt i marken så att vattnet tar sig ner i jorden och kyler.
  • Lämna inte elden innan den är helt släckt, kontrollera marken under elden så att den inte är varm och kan flamma upp senare.
  • Du är alltid ansvarig för elden, även efter att du tror att den är släckt!

Granskad 2018-04-09
av Helena Bengtsson