Elda avfall och ris

Det är bättre om du komposterar trädgårdsavfallet i stället för att elda upp det så slipper grannarna rök. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp, utan skall lämnas in på kommunens återvinningsgård. Var alltid försiktig när du eldar trädgårdsavfall och se till att alltid ha lämpligt släckredskap till hands. En trädgårdsslang bör finnas. Dessutom ska du se till att du inte ställer till någon sanitär olägenhet för grannar eller förbipasserande.

Elda trädgårdsavfall

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas men rök och avfall får inte besvära människa, djur eller miljö.

Elda stora mängder eller byggnad

Om du ska elda annat över en kubik ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas på telefon 0370-37 72 02.

Granskad 2018-04-09
av Helena Bengtsson