Kvarteret Ödlan

Inbjudan till markanvisning

Välkommen att bidra till ökad attraktivitet, tillväxt och god bebyggd miljö i Värnamo! Värnamo kommun bjuder in intressenter att lämna förslag på hur kvarteret Ödlan i nordöstra delen av Värnamo tätort kan bebyggas. Området omfattar 5 901 kvadratmeter och maximal byggrätt är 4 028 kvadratmeter, BTA.

Klicka här för att hämta dokumentet inbjudan till markanvisning för kvarteret Ödlan.PDF

Om detta låter intressant, e-posta peter.m.ringberg@varnamo.se för att få de handlingar som ni behöver för att kunna redovisa ett förslag.

Vi ser därefter fram emot ert förslag på hur kvarteret kan bebyggas. Lämna in er intresseanmälan enligt anvisningarna i inbjudan till markanvisning senast den 2 maj.

För området gäller detaljplan för Draken 1 med flera fastigheter antagen år 2017. Planhandlingar hittar du under mer information.

 

Översikt över kvarteret Ödlan och angränsande kvarter.

 Översiktskarta över Värnamo som visar var kvarteret Ödlan är beläget.

 

Skiss över det nya bostadsområdet.

Utbyggnad av VA och gator i det nya bostadsområdet pågår.

Granskad 2018-03-08
av Peter Ringberg