Markanvisningar

Värnamo kommun tillämpar både markanvisningar genom anbud och så kallade direktanvisningar. Offerter till markanvisningar genom anbud publiceras på denna sida. Det är mark- och exploateringsavdelningen som är din ingång om du är intresserad av mark för bostadsbyggande. Kontakta oss så berättar vi mer!

Pågående markanvisningar

För närvarande pågår inga markanvisningar. 

I riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal hittar du mer information om hur kommunen arbetar med markanvisningar.PDF

Mark för verksamheter och industri

Det är mark- och exploateringsavdelningen som försäljer mark för verksamheter/industri. Tomtpriserna följer kommunens fastställda taxa för det avsedda området.

Mer information hittar du på sidan Mark och lokaler.

Villatomter

Villatomter fördelas genom kommunens tomtkö och säljs genom mark- och exploateringsavdelningen.

Kommunens lediga villatomter och ansökan till tomtkön hittar du på sidan Lediga tomter.

Granskad 2018-02-01
av Helena Bengtsson