Tomter i Värnamo tätort

Intresset för tomter i Värnamo tätort har varit så stort att vi i nuläget inte har några tomter att erbjuda. Under året planerar vi att göra en ny fördelning bland nyanmälda i tomtkön för de tomter som återlämnats.

Ekenhaga handelsträdgård

Villatomterna på Ekenhaga handelsträdgård är fördelade och byggnation pågår på flera tomter.

Kvarteret Draken

Nästa område för villatomter blir i kvarteret Draken under förutsättning att detaljplanen som har tagits fram även vinner laga kraft. 

Läs mer om detaljplanen på sidan Förslag för Draken 1.

Karta över bostadsområden med lediga tomter i Värnamo

Klicka på bilden för att zooma.

Granskad 2017-08-08
av Ingela Zander

Skriv ut