Bosättningsprojekt

Hyr ut bostad

Värnamo kommun har fått pengar av Länsstyrelsen för att hjälpa 120 nyanlända i kommunen att hitta bostäder. Nu startar vi ett projekt för att hitta alternativa bostäder och vi behöver din hjälp!

Är du nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare?

Uppdraget från Länsstyrelsen är att bosätta 120 personer i kommunen under 2017. Ann-Marie Axelsson är projektledare för bosättnings­projektet och hjälper till att förmedla kontakter mellan hyresvärdar och nyanlända. Tanken är att också jobba fram en modell som kan fortsätta användas i kommunen.

Eftersom bostadsmarknaden är ansträngd söker vi även alternativa bostäder. Du kanske har en ledig lillstuga på tomten, en gäst­lägenhet som inte används eller ett ledigt rum som du kan tänka dig att hyra ut? Hör gärna av dig så kan vi diskutera hur du kan bli delaktig i en nyanländs framtid i Värnamo! 

Informationsfoldern "Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare".PDF

Bostadskoordinator Ann-Marie Axelsson

Bostadskoordinator Ann-Marie Axelsson

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Samverkan kring bosättningen är mycket viktig. Det är därför viktigt för oss att få veta hur du som hyresvärd tänker när det gäller upprättande av hyreskontakt.

Vi kan bland annat erbjuda samtal med tolk, bo­utbildning, kontinuerlig kontakt under hyrestiden samt uppföljning.

Boutbildning och dialog

I boutbildningen lägger vi stor vikt på att förklara vilka regler och vilket ansvar man har som hyresgäst i Sverige. Vi går även igenom hur boendet fungerar i just din fastighet. Vi tror helt enkelt att en god dialog är en bra start för att vi tillsammans ska kunna ge våra nyanlända en positiv start i sitt nya hem och vår kommun.

Frågor och svar om att hyra ut bostad

Vill du hyra ut en bostad till en nyanländ familj, ett par eller en ensamstående?

Här kan du hitta svar på frågor om att hyra ut din bostad.

Fakta om ansvaret för nyanlända

  1. Det är regeringen som beslutar om hur många nyanlända som varje län ska ta emot.
  2. Länsstyrelsen bestämmer sedan hur många som ska bo i varje kommun.
  3. Migrationsverket hanterar placeringen av de nyanlända ut till kommunerna.
  4. Kommunen ansvarar bland annat för utbildning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering samt barnens förskola och skola. Kommunen har också en central roll i bosättningen för nyanlända.
  5. Arbetsförmedlingen ansvarar för kontakt under hela etableringstiden vad gäller planering av SFI, samhällsorientering, praktikplats och möjlighet till arbete.

Granskad 2017-05-19
av Ingela Zander