Möjliga lägen i större områden

Nedan hittar du områden på landsbygden som planlagts för bostäder. Här ges möjlighet till fler tomter och många förutsättningar är redan utklarade i samband med planarbetet. Är du intresserad av att veta mer om ett specifikt området, ta kontakt med markägaren, se sidans kontakfält.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Annebergssjön

Vid Annebergssjön väster om Bredaryd finns det möjlighet till nio planlagda tomter drygt 100 meter från kommunal badplats.Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Helmershus 5:34

Norra Hult

Några kilometer söder om Värnamo, på västra sidan Vidöstern, finns det 26 planlagda tomter på runt 2000 kvadratmeter styck.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Hindsekind 1:107,
Lerdala

På den östra sidan av norra Hindsen, cirka 1 mil från Värnamo ligger ett område med möjlighet att bygga 15 bostadshus.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Hjälshammar 6:12

Strax söder om Hjälshammar by finns en detaljplan för sex strandnära tomter.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Lagmansryd 1:3
Hyggestorp

Område med sju möjilga lägen för bostäder utmed Furens östra strand.

Granskad 2017-03-13
av Peter Ringberg

Skriv ut