Bo lantligt i Värnamo kommun

I Värnamo kommun finns en attraktiv landsbygd med möjlighet till avskildhet och naturupplevelser i vackra kulturmiljöer på ett visst avstånd till kommunal och kommersiell service. I vänstra spalten finns länkar till ett antal möjliga lägen som uppfyller dessa kriterier. Vissa av dem är detaljplanelagda, andra inte. Oavsett utgångsläge kommer nytt bostadshus kräva bygglov.

De flesta av tomterna som finns på efterföljande sidor förmedlas inte av kommunen, utan visar på möjligt lämpliga lägen där fastighetsägaren är villig att förhandla om en försäljning. En övergripande bedömning är gjord som visar på att aktuella områden är tänkbara att bebygga. Eftersom flertalet av lägena inte omfattas av någon detaljplan, återstår det dock ett antal förutsättningar att reda ut.

Ta kontakt med den enskilde markägaren. Har du idéer på byggnation ta då tidig kontakt med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för information och råd, se kontaktinformationen. Gestaltningstips och rekommendationer om att bygga nytt, ändra eller riva finns under Mer information.

Samarbetsprojektet Bo lantligt

Bo lantligt i Värnamo kommun är ett samarbetsprojekt mellan Värnamo kommun, företagarföreningar, intresseföreningar och byalag samt enskilda markägare.

Funderar du på att sälja mark för bostad på landet. Kontakta plan- och byggavdelningen för information och hjälp med övergripade bedömning om tänkbar mark kan vara lämplig att bebygga.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek