Trädgårdsavfall

Till trädgårdsavfall räknas gräs och ogräs, mossa, barr och löv, fallfrukt, häckklipp samt ris och grenar. Trädgårdsavfall ska inte läggas i soporna och får inte dumpas i skogs- eller parkområden. Det finns bättre alternativ för att ta hand om trädgårdsavfallet.

Kompostera i egen behållare

Tillverka jord av trädgårdsavfallet. Har du trädgård bör du helst ha en egen kompost för löv, blast och kvistar. Kompost är det bästa jordförbättringsmedlet som finns. Om du tillsätter kompost i trädgårdslandet höjs mullhalten och jorden blir mer lättarbetad.

Teckna ett grönabonnemang

När du tecknar ett grönabonnemang får du ditt trädgårdsavfall hämtat.
Du får hem ett 240 l kärl som du kan fylla med trädgårdsavfall. Tömning sker var fjortonde dag 1 april–15 november. På tömningsdagen rullar du ut kärlet till hämtningsfordonets uppställningsplats. Samtidigt med varje hämtning får två knippen med buntat ris lämnas. Trädgårdsavfallet körs till Lekelunds Storkompost, där det komposteras till Värnamomylla.

Trädgårdsavfall i säck hämtas inte. Lämna bara rent trädgårdsavfall i kärlet. Plast, keramik och stenar stör komposteringen och förstör maskinerna. Renheten på trädgårdsavfallet kontrolleras genom stickprov.

Du beställer grönabonnemang hos tekniska förvaltningen. Avgiften är     1 054 kronor.

Lämna trädgårdsavfallet själv

På kommunens återvinningscentraler

Trädgårdsavfall kan lämnas på kommunens återvinningscentraler Stomsjö, Bredaryd och Rydaholm när de är öppna.

På obemannade insamlingsplatser för trädgårdsavfall

I Värnamo kommun finns tre obemannade insamlingsplatser för trädgårdsavfall:

  • Lekelunds storkompost i Värnamo
  • Gröntippen i Bor
  • Gröntippen i Horda.

Trädgårdsavfallet ska vara fritt från säckar, krukor och annat skräp och oorganiskt material eftersom det förstör komposteringen. Större stenar och plattor får inte finnas i trädgårdsavfallet. Upprepad nedskräpning kan leda till att insamlingen stängs.

Köp Värnamomylla på Stomsjö återvinningscentraler

Lekelunds storkompost tar emot park- och trädgårdsavfall från kommunala anläggningar, kyrkan, Värnamo sjukhus samt bostadsbolagen i kommunen. Trädgårdsavfallet krossas och komposteras och blir så småningom "Värnamomylla" som säljs på Stomsjö återvinningscentral för 140 kronor per kubikmeter. 

Granskad 2018-01-11
av Helena Bengtsson