Säck- och kärlsopor

Endast brännbart avfall i soppåsen

I sopkärlet ska du bara lägga avfall från hushållet som är brännbart. Soporna körs till Stomsjö, där de lastas om. Ingen ytterligare sortering sker. Därefter körs de till fjärrvärmeverket i Ljungby där de förbränns och blir till fjärrvärme.

Några exempel på brännbart avfall:
Kasserade saker av plast, tyg, läder och gummi. Köksavfall, matolja och matfett, dammsugarpåsar, bakplåts- och hushållspapper, kuvert, foto, film, kassettband, cd-skivor och -fodral, plastkrukor, galgar, smink, snus, stearinljus, fimpar, tuggummi, blöjor, nappar, bindor, tops, tvättlappar, diskborstar, dammråttor, kattsand och hundpåsar.

Avfallsslag som inte ska läggas i sopkärlet

 • Förpackningar av glas, papper, plast och metall samt tidningar. Ska  sorteras vid återvinningsstation.
 • Återvinningsbart
  Ska sorteras vid kommunens återvinningscentraler.
 • Användbara saker 
  Kan lämnas till exempel till second hand.
 • Grovsopor samt restavfall
  Kan lämnas vid hushållsnära insamling vår och höst eller sorteras vid kommunens återvinningscentraler.
 • Farligt avfall och lysrör
  Ska lämnas till miljöbilen (kör runt i april och oktober) eller vid miljöstationen på Stomsjö återvinningscentral.
 • Batterier 
  Ska lämnas i batteriholkar vid återvinningsstation eller lämnas på återvinningscentralerna .
 • El-avfall 
  Ska lämnas vid kommunens återvinningscentraler.
 • Läkemedel 
  Ska lämnas till ditt Apotek.
 • Trädgårdsavfall (gräs, mossa, löv samt ris och grenar) 
  1. Kompostera i egen behållare
  2. Teckna ett grönabonnemang (lämna varannan vecka i ett 240 liters kärl under säsongen 1 april-15 november. Materialet komposteras och blir Värnamomylla)
  3. Lämna trädgårdsavfallet själv vid kommunens återvinningscentraler när de är öppna
  4. Lämna trädgårdsavfallet själv vid kommunens obemannade insamlingsplatser för trädgårdsavfall (Lekelund i Värnamo eller gröntipparna i Bor och Horda)

Motverka lukt, fukt och fastfrysning i sopkärlet

 • Lägg aldrig i avfallet opaketerat i kärlet.
 • Några tidningar i botten av kärlet gör att eventuell fukt från soppåsarna sugs upp och motverkar att blöta soppåsar fryser fast vintertid.
 • Om en soppåse har läckt, spola ur kärlet med vatten. Ättika håller flugorna borta.
 • Rengör ditt kärl vid behov - lite oftare på sommaren. Efter rengöring - låt locket stå öppet så att det torkar upp. Är soporna torra och välemballerade behöver du inte rengöra kärlet så ofta.
 • Om du kan - undvik placering i direkt solljus.
 • Om du har rensat fisk eller ätit skaldjur, frys in renset och lägg det i kärlet när tömningsdagen närmar sig.
 • Lägg aldrig i mer sopor i kärlet än att locket kan stängas, annars kan du få påhälsning av fåglar och andra skadedjur.

Annat som kan vara bra att tänka på.

 • Överlasta inte kärlet så att det blir för tungt.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt bör ett kärl inte stå närmre en husvägg än två meter.

Granskad 2018-04-10
av Helena Bengtsson