Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för hushållens avfall, men sophämtningen utförs av Sandahls Entreprenad AB.  Insamling av latrin och tömning av slambrunnar utförs också av Sandahls Entreprenad AB.

Tekniska förvaltningen ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall medan samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet samt behandlar ansökningar och dispenser.

När vi hämtar

Vid villor och fritidshus sker hämtning av hushållsavfall normalt varannan vecka och vid flerbostadshus sker hämtning en gång per vecka.

 • Kärlet ska vara lätt att komma åt. Buskar, grenar eller parkerade bilar ska inte vara i vägen och privat väg ska hållas farbar så att sopbil kan ta sig fram
 • Du rullar ut kärlet till uppställningsplats (gata/vägkant) senast kl 6.00 på tömningsdagen, med öppningen utåt. Efter tömning rullar du tillbaka kärlet
 • Du ansvarar själv för rengöringen av kärlet
 • Om du glömt att rulla ut kärlet, kan du mot avgift beställa extratömning hos Sandahls Entreprenad

Lokala föreskrifter om renhållningen i Värnamo kommun

Renhållningsordningen för Värnamo kommun innehåller föreskrifter om avfallshanteringen såsom:

 • ansvarsfördelningen kommun och fastighetsägare
 • lokala bestämmelser om hur fastighetsinnehavare ska hantera sitt avfall 
 • skyldigheten att sortera ut och lämna vissa fraktioner (återvinningsbara produkter, skrymmande avfall, restavfall, elavfall, farligt avfall m m) och var det kan lämnas.
 • förutsättningar för eget omhändertagande,
 • hämtningsområden och hämtningsintervall,
 • vad som gäller för soputrymmen, hämtningsvägar samt
 • dispenser m m

Sophämtning vid fritidsboende

Vid fritidsboende hämtas sopor en gång varannan vecka under perioden 1 maj-15 september. Det finns inte möjlighet att få förlängt sophämtningsintervall och det är inte heller tillåtet att ta med sig soporna hem, utan även fritidsboende ska ha regelbunden hämtning.

Förlängt sophämtningsintervall

Om hushållet komposterar allt köksavfall kan samhällsbyggnadsförvaltningen besluta om förlängt sophämtningsintervall enligt följande:

Förutsättning Månadshämtning

 • Du måste ha varmkompost (om hushållet består av endast en person så räcker det med skadedjurssäker kallkompost)

Förutsättning Kvartalshämtning

 • Du måste ha varmkompost (om hushållet består av endast en person så räcker det med skadedjurssäker kallkompost)
 • Högst två personer i hushållet
 • Haft månadshämtning minst ett år

Delad sophämtningsbehållare

För den som inte vill kompostera finns det möjlighet att dela sophämtningsbehållare med någon närliggande fastighet. Ansökan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.länk till annan webbplats

Sophämtningsdagar

På Sandahls Entreprenads webbplats hittar du information om vilka dagar dina sopor hämtaslänk till annan webbplats. Där hittar du också eventuella ändringar i samband med till exempel storhelger.

Gör gärna en markering i almanackan när det är det dags att rulla ut kärlet för tömning, så att du inte glömmer.

Granskad 2017-08-03
av Ingela Zander

Skriv ut