Åtgärda problemen

Här är lösningarna till de vanligaste problemen som kan uppstå i en kompost.

Dålig lukt

Kan bero på


Ruttet

Syrebrist, komposten är för kompakt

 
 

Åtgärd: rör om ordentligt, luckra

 

Ruttet /blött

Komposten är för blöt

 
 

Åtgärd: tillsätt strö som absorberar fukt

 

Gödsellukt

För mycket kväve

 
 

Åtgärd: tillsätt kolrikt material, till exempel strö

 
   

Insekter

Kan bero på

 

Flugor

Avfallet är dåligt övertäckt

 
 

Åtgärd: rör om i ytskiktet, täck sedan med ett tjockt lager bark- torvströ eller jord

 

Flugor

Matrester på kanterna

 
 

Åtgärd: torka av och håll rent

 

Myror

För torrt

 
 

Åtgärd: vattna med ljummet vatten och rör om

 
   

För blött

Kan bero på

 

För mycket lakvatten

För lite strömaterial

 
 

Åtgärd: tillsätt torvströ/sågspån och rör om

 
   

Ingen nedbrytning

Kan bero på

 

Ingen nedbrytning

Näringsobalans

 
 

Åtgärd: tillsätt kväverikt material, till exemel blandat köksavfall och rör om

 

Ingen nedbrytning

För torrt

 
 

Åtgärd: vattna och blanda om

 

Ingen nedbrytning

Komposten har frusit

 
 

Åtgärd: vänta på värmen, när det blir varmare ute kommer processen igång igen

 

Temperaturen sjunker

Komposten börjar bli färdig

 
 

Åtgärd: blanda om materialet. Om inte temperaturen stiger mer är komposten klar 

 

 

Granskad 2018-04-05
av Helena Bengtsson