Almanacka 2018

Tekniska förvaltningen ger för tolfte året i rad ut en almanacka. I almanacksdelen finner du överskådlig information om:

 • Skötsel av gator och vägar
 • Vatten och avlopp
 • Avfall och återvinning
 • Fritidsanläggningar

Almanackan innehåller även information om:

 • Ändrade hämtningsdagar vid helger
 • Datum för sommartömningar
 • Dagarna för insamling av grovsopor
 • Lördagarna då miljöbilen samlar in hushållens farliga avfall
 • Perioderna för grönabonnemang 
 • Adresser, öppettider och telefonnummer
 • Fastighetsägarens skyldigheter
 • Nedskräpning
 • Miljöanpassad biltvätt
 • Hur du kan skydda dig mot översvämningar
 • Sopsortering
 • Tips för att minska dina avfallsmängder

Granskad 2018-04-05
av Helena Bengtsson