Avfall och återvinning

Från 1 januari 2018 är det SÅM som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall samt slam- och latrintömning i Värnamo.

SÅM - Samverkan, återvinning, miljö

SÅM står för samverkan, återvinning, miljö och är ett kommunal­förbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun har bildat tillsammans.

Syftet med ett gemensamt förbund är att servicen ska bli bättre. Genom att samarbeta kring hantering, sortering, behandling och transporter av avfall kan vi dessutom hålla nere kostnader och arbeta mer med miljöfrågor. Viktiga delar är att förebygga sopor samt att bli bättre på återanvändning och återvinning.

SÅMs webbplats.länk till annan webbplats

Handla sopklokt

För varje inköp du gör ökar utsläppen som påverkar miljön. Var rädd om miljön genom att sortera dina sopor och handla sopklokt. De saker du inte inhandlar behöver du inte heller göra dig av med...

Återvinningscentraler

Hushållen i Värnamo kommun kan kostnadsfritt lämna sitt sorterade avfall vid våra återvinningscentraler Stomsjö, Rydaholm och Bredaryd.

Öppettider och mer information på sidan Återvinningscentraler.

Avfall från företag och verksamheter omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret. Därför kan verksamheter endast lämna ett fåtal fraktioner på kommunens återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar samt returpapper  för materialåtervinning. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för dessa. Du hittar återvinningsstationer i Värnamo tätort, Forsheda, Rydaholm, Bor, Gällaryd, Horda, Bredaryd, Hånger och Lanna.

Hur du sorterar på återvinningsstationerna samt deras adresser finns på sidan Förpacknings- och tidningsinsamling.

Granskad 2018-01-08
av Anita Andersson