Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Vattennivån i Lagan

Diagrammet visar inmätt vattenstånd i Lagan under ett års tid. (Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.) Diagrammet uppdateras normalt var fjortonde dag. Skulle högflöde inträffa läggs aktuella nivåer för Lagan ut på denna sida två gånger per dygn, kl 8 respektive kl 16.

Inmätt vattenstånd i Lagan

De stora nederbördsmängderna under vintern har lett till höga vattennivåer. Vi har följt Lagans nivå sedan vecka 7. Nu sjunker vattnet sakta men säkert. Från fredag 27 mars upphör vi att uppdatera nivåerna två gånger per dag. 

Lagans nivå februari 2020


kl 00:00

kl 08:00

kl 12:00

kl 16:00

27 mars 2020

+144,96

+144,91

+144,90


26 mars 2020

+145,04

+145,02

+144,94

+144,99

25 mars 2020

+145,13

+145,12

+145,09

+145,07

24 mars 2020

+145,22

+145,22

+145,18

+145,12

23 mars 2020

+145,35

+145,27

+145,29

+145,28

22 mars 2020

+145,42

+145,40

+145,40

+145,37

21 mars 2020

+145,51

+145,51

+145,48

+145,42

20 mars 2020

+145,59

+145,56

+145,56

+145,53

19 mars 2020

+145,69

+145,67

+145,62

+145,56

18 mars 2020

+145,72

+145,72

+145,72

+145,69

17 mars 2020

+145,77

+145,75

+145,75

+145,75

16 mars 2020

+145,69

+145,75

+145,75

+145,75

15 mars 2020

+145,67

+145,72

+145,72

+145,75

14 mars 2020

+145,56

+145,59

+145,59

+145,64

13 mars 2020

+145,41

+145,46

+145,47

+145,54

12 mars 2020

+145,33

+145,33

+145,35

+145,43

11 mars 2020

+145,28

+145,33

+145,33

+145,33

10 mars 2020

+145,35

+145,35

+145,35

+145,35

9 mars 2020

+145,41

+145,38

+145,35

+145,35

8 mars 2020

+145,51

+145,48

+145,48

+145,48

7 mars 2020

+145,51

+145,51

+145,51

+145,48

6 mars 2020

+145,59

+145,59

+145,59

+145,56

5 mars 2020

+145,56

+145,56

+145,59

+145,56

4 mars 2020

+145,54

+145,56

+145,54

+145,56

3 mars 2020

+145,54

+145,54

+145,54

+145,54

2 mars 2020

+145,54

+145,54

+145,54

+145,54

1 mars 2020

+145,62

+145,54

+145,56

+145,56

29 feb 2020

+145,70

+145,62

+145,62

+145,62

28 feb 2020

+145,85

+145,80

+145,78

+145,75

27 feb 2020

+145,99

+145,93

+145,93

+145,91

26 feb 2020

+146,12

+146,09

+146,07

+146,04

25 feb 2020

+146,17

+146,14

+146,14

+146,14

24 feb 2020

+146,25

+146,25

+146,20

+146,17

23 feb 2020

+146,28

+146,28

+146,28

+146,28

22 feb 2020

+146,35

+146,30

+146,30

+146,28

21 feb 2020

+146,43

+146,43

+146,40

+146,40

20 feb 2020

+146,48

+146,48

+146,48

+146,46

19 feb 2020

+146,32

+146,37

+146,40

+146,45

18 feb 2020

+146,03

+146,14

+146,16

+146,19

17 feb 2020

+145,73

+145,86

+145,93

+145,98

16 feb 2020

+145,53

+145,55

+145,58

+145,66

14 feb 2020...

+145,71

+145,68

+145,66

+145,58

12 feb 2020...

+145,42

+145,52

+145,60

+145,63

10 feb 2020...

+145,15

+145,21

+145,21

+145,27

8 feb 2020...

+145,08

+145,05

+145,06

+145,06

Lagan är nyckfull

Lagans avrinningsområde är nederbördsrikt. I västra och södra delarna kan det falla 900-1000 mm regn per år. Eftersom det inte finns några stora sjöar eller utjämnande magasin uppströms Värnamo som dämpar kraftiga flöden kan Lagan snabbt stiga. I normala fall är förloppet långsamt. Eftersom Lagans lutning genom och nedströms Värnamo är marginell, bara 0,35 ‰, kan en kraftig vårflod eller ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan och i värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i rikskområden.

Mellan Åbron och Gröna bron sker kontinuerliga mätningar av vattenståndet i Lagan. Nivån kan relateras till 

  • normalt lågvattenstånd: +143,5
  • medelvattenstånd: +144,1
  • maxnivå juli 2004: +147,1  

Bilden nedan visar hur vattenståndet i Lagan har varierat de senaste åren. Vid två tillfällen sedan januari 2010 har Lagan nått +145,8, i samband med vårflod i april 2010 och efter ihållande januariregn 2012. Andra toppar har under aktuell period inträffat efter längre regnperioder samt vid snösmältning. 

Lagans nivå under fem år

Senast granskad:
2020-03-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter