Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Översvämningsrisk norra Värnamo

Blåmarkerade områden

Områden där fastigheter påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde (HHW100) antingen genom marköversvämning eller genom att vatten tränger upp i dräneringsledningarna.

Förklaring

Nivå 2004: vattenståndet vid översvämningen 2004. Nivån motsvarar ett vattenstånd med återkomsttiden 25 år. Flödet i Lagan var då 90 m³/s.

HHW100: vattenståndet vid ett hundraårsflöde (flödet i Lagan ca 122 m³/s) - återkomsttid 100 år. Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Exempel: ett vattenstånd med återkomsttid 25 år inträffar/ överskrids 4 gånger under en 100-årsperiod en återkomsttid på 10 år inträffar/ överskrids 10 gånger under en 100-årsperiod.

Alla nivåer har angivits enligt höjdsystem RH2000


Nivåer att jämföra med

 

+143,53

normalt lågvattenstånd


+144,14

medelvattenstånd


+147,7

vattenstånd vid 100-årsflöde

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter