Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Radonmätning

Radonmätningar kan utföras på olika sätt beroende på vilket syfte mätningen har. För att få ett godkänt årsmedelvärde måste du mäta i minst två månader. Mätsäsong för radonmätningar är från 1 oktober till 31 april.

Hur mäter jag?

Mätningen görs oftast med spårfilm som ligger i små dosor. Två månaders mätning krävs om du ska kunna få bidrag för radonsanering.

Mätning ska göras i minst två rum i en bostad och om bostaden har flera plan minst en mätpunkt i varje plan. Det gäller även källarplan om där finns något inrett bostadsrum. Mätplats är oftast sovrum, vardagsrum eller arbetsrum, det vill säga rum som du ofta vistas i. Mätning ska inte göras i kök eller våtrum.

Om du har ont om tid och inte kan vänta flera månader på att få resultatet kan du göra en rådgivande korttidsmätning med mätdosor eller anlita en konsultfirma som har instrument för radonmätning. En korttidsmätning kan inte ligga till grund för beslut om radonbidrag eller annat myndighetsbeslut.

När du ska köpa eller sälja hus

Vid försäljning av ett bostadshus kommer ofta frågan om radon upp. Det är därför bra att ha gjort en radonmätning i god tid innan du tänker sälja ditt hus.

Som köpare har du undersökningsplikt av det hus du tänker köpa och för hög radonhalt i ett hus betraktas inte som ett dolt fel, utan det är köparens ansvar att ha tagit reda på om huset kan ha för hög radonhalt före köpet.

Mätpaket för radonmätning

Mätpaket för radonmätning kan du beställa hos något av följande mätlaboratorier, som samtliga är ackrediterade:

Radonova AB, Uppsala, kundservice@radonova.se tfn 018-56 88 00

- Rabatterat pris på mätningen hos Radonova får du om du uppger att du vill registreras på Värnamo kommuns kundnummer. I gengäld skickas en kopia av mätprotokollet till kommunen där det sparas som en offentlig handling.

Eurofins Radon Testing Sweden AB, Luleå, info.radon@eurofins.se
tfn 010-490 84 80

Radonanalys GJAB, Lund radonanalys@telia.com tfn 046-286 28 80

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter