Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Radon från mark

Lufttrycket inomhus är oftast lägre än utomhus och i marken. Är marken luftgenomsläpplig och husets grundkonstruktion otät kan radonhaltig jordluft sugas in i huset.

Radonhalt i marken

Jorden består till 30-40 procent av luft. Radonhalten i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m3 på en meters djup. Normalt är den 20 000-40 000 Bq/m3 i morän och 30 000-150 000 Bq/m3 i grus. Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan radongashalten bli så hög som 1-2 miljoner Bq/m3.

Markradon i kommunen

För att se markradonförhållandena i kommunen på en karta:

  1. öppna Karta över Värnamo kommunlänk till annan webbplats
  2. i det nya fönstret väljer du "Klicka här för fler teman" uppe i högra hörnet
  3. välj "Boende och miljö" i listan
  4. välj "Markradon enl. SGU" i listan.

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter