Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hälsorisker med radon

Av radongasen bildas radondöttrar. Radondöttrarna är metalljoner som till en stor del fastnar på dammpartiklar och följer med inandningsluften till lungorna.

Strålningen kan ge lungskador

Det är strålningen från radondöttrarna som kan skada lungvävnaderna. Dessa radioaktiva partiklar kan i sin tur fastna i luftvägarna och lungorna.

Det finns en ökad risk för lungcancer om du under lång tid bor i ett hus med höga radonhalter. Även låga halter kan på sikt leda till lungcancer, men då är risken betydligt mindre. Tiden är lång mellan bestrålning och att eventuell lungcancer uppträder. Det tar mellan 15 och 40 år innan det går att upptäcka lungförändringar som kan leda till lungcancer. Lungcancer är en allvarlig cancerform med hög dödlighet.

Hur stor är risken?

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar antalet lungcancerfall på grund av radon till ca 500 per år. Detta kan jämföras med exempelvis antalet döda i trafiken, som för år 2014 var 259 personer.

Rökare löper större risk

Risken att få lungcancer är speciellt stor om du både röker och bor i ett radonhus. Även andra familjemedlemmar utsätts då för en större risk. Exakt hur mycket större risken blir är däremot osäkert.

Andra hälsorisker

Även andra organ än lungor och luftvägar får en stråldos vid inandning av radon. Dessa stråldoser är dock så små jämfört med doserna till luftvägarna och lungorna att man inte behöver ta hänsyn till dem.

Radon ger däremot inte upphov till allergiska reaktioner, yrsel, trötthet eller liknande besvär.

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter