Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Radon

Radon i våra bostäder kommer huvudsakligen från ett radioaktivt grundämne som finns i naturen. När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa.

Strålning och skaderisk

Radon kan komma från mark, från dricksvattnet eller från byggnadsmaterialet och det är en gas som varken syns, luktar eller smakar. Atomkärnorna i radium sönderfaller utan yttre påverkan och då bildas ädelgasen radon. Radongasen sönderfaller sedan i sin tur till andra ämnen, så kallade radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondöttrarna är radioaktiva och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. 

Gränsvärden och miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska gälla för miljöarbetet i Sverige. Som ett delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö gäller följande om radon:

  • Radonhalten i samtliga svenska bostäder ska understiga 200 Bq år 2020 och radonhalten i skolor och förskolor ska senast 2010 understiga 200 Bq.

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter