Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-11-14

Utställning av nya översiktsplanen - Mitt Värnamo 2035

Kommunens förslag till ny översiktsplan (Mitt Värnamo 2035) ställs under vintern 2018/2019 ut på utställning. Fram till den 25 januari 2019 kan du som medborgare vara med och tycka till om förslaget 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som redogör för kommunens ställning till utveckling av bebyggelse-, mark- och vattenområden. Värnamo kommuns gällande översiktsplan är från 2002 och har bedömts som inaktuell för ytterligare en mandatperiod.

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram och samråtts kring under våren 2018. Nu har förslaget reviderats och under perioden 2018-11-16 till 2019-01-25 finns förslaget tillgängligt och synpunkter på förslaget kan då lämnas till kommunen.

Tillsammans med översiktsplanen ställs också kommunens förslag på Tematisk överisktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) ut på utställning.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunens bibliotek, i Stadshuset och på kommunens hemsida www.varnamo.se/nyoversiktsplan.

Senast uppdaterad:
2018-11-23