Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-08-26

Aktivering av offentliga platser i Värnamo stad

Under hösten aktiverar kommunen fyra offentliga ytor i samband med programsamrådet för fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad. Platserna kommer att förses med tillfällig möblering i form av sittplatser, skyltar och odlingslådor. Nedan ser du när du kan besöka platserna, och hur du hittar dem.

I och med att vi blir fler och fler som bor och arbetar i Värnamo stad behöver vi fundera på hur stadens ytor kan användas för att skapa plats för fler funktioner. Syftet med aktiveringen av platserna är att visa på hur vi kan använda våra offentliga platser på nya sätt, vare sig det rör sig om bostäder, ekosystemtjänster eller cykelparkering. På platserna kommer du kunna hitta information, möblering och odlingslådor. Nedan ser du var du hittar platserna, och vilka veckor de aktiveras. Platserna aktiveras en åt gången, en plats per vecka.


Vecka 35
Grönkilen vid Sveavägen aktiveras. På platsen finns informationsskyltar, sittplatser och odlingslådor.

Vecka 36
Egnahemsparken aktiveras. På platsen finns informationsskyltar, sittplatser och odlingslådor.

Vecka 37

Ingen aktivering sker den här veckan.

Vecka 38
Sajo-fastighetens framsida aktiveras. På platsen finns informationsskyltar.

Vecka 39
En parkeringsruta på Tre liljors parkeringsplats aktiveras. På platsen finns informationsskyltar, sittplatser och odlingslådor.


Senast uppdaterad:
2019-08-28